ข้อมูลการติดต่อ

ช่องทางรับความคิดเห็น

  *quick reply

                         สถานที่ตั้ง : 57 หมู่ 6 รหัสไปรษณีย์ 31190

                         E mail    :  Kmpolice-60@hotmail.com

                        โทร        :  044 699 115

  .

  Facebook : สถานีตำรวจภูธรคูเมือง