ตำรวจคูเมืองช่วยเด็กนักเรียนเป็นลม

เด็กนักเรียนเป็นลมเนื่องจากอากาศร้อน เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูเมืองพบเห็นจึงเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้อง

อบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

นนี้(23 ม.ค.67) เวลา 09.00-12.00 น. ส.ต.ท.ณัฐพงษ์ เขียนโทสาร ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง เป็นวิทยากรอบรมให

วันที่21/12/2566

พ.ต.ท.พงศ์ภีระ บูชารัมย์ ปล่อยแถวและตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเพื่อให้การ

ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน

วันที่ 11 /02 /66 สถานีตำรวจภูธรคูเมืองร่วมกับโรงเรียนเทคนิคคูเมืองและชาวบ้านในหมู่บ้านจิกใหญ่ หมู่3