ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรคูเมือง

ปัจจุบันมี พ.ต.อ.สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ เป็น ผู้กำกับการสถานีภูธรคูเมือง